Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

 

นายเมตตา พยายาม

นายปรีชา นวลน้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นายสุดใจ ทองแก้ว
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 94,772