Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 5/2567
watermark

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ซึ่งในการประชุมกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้มีการนำเสนอการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,817