Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วม“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
watermark

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วม“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนไปทุกอำเภอต่างๆ และนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดพัทลุง (พอ.สว.) ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หน่วยแพทย์ พอ.สว.) ออกให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน หมู่ที่ 10 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงโดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,932