Header Image
พาณิชย์จังหวัด ตรวจติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ในช่วงวันมาฆบูชา
watermark

     วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรมในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,788