Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง จับมือฑูตพาณิชย์ มหาวิทยาลัยฯ ผลักดันส่งออกกล้วยสู่ตลาดญี่ปุ่น
watermark

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสุดใจ  ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง นำนายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วย และผู้ซื้อชาวญี่ปุ่น ร่วมมือมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความมั่นใจในการปลูกและผลิตกล้วยหอมคุณภาพสำหรับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกกล้วยหอม ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,561