Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2566
watermark

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2566 เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงบกู้ยืมโครงการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์สตรีพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านไสกอก ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,356