Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก”
watermark

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก” ซึ่งมวยไทยเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Thai Fighting) สู่การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power จากรากสู่โลก (Glocalization) และเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศึกมวยไทยเมืองลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนายปรีชา  นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,775