Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น
watermark

        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว หมู่ที่ 3 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,968