Header Image
ร่วมกิจกรรม “หอบผ้า หอบผัก หอบรักเข้าจวน”
watermark

     วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “หอบผ้า หอบผัก หอบรักเข้าจวน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า การเผยแพร่ของดีเมืองลุง เมนูพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และมีกกิจกรรมเดินแบบผ้าถิ่นเมืองลุง ในธีม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,371