Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง จับมือฑูตพาณิชย์ผลักดันส่งออกกล้วยสู่ตลาดญี่ปุ่น
watermark

   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสุดใจ  ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง นำนายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วย และผู้ซื้อชาวญี่ปุ่น เข้าพบนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและความพร้อมในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกล้วยในจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งส่งออกกล้วยสู่ตลาดญี่ปุ่นในอนาคตต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,528