Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ตรวจสอบการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญ
watermark

         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ตรวจสอบห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้าของขวัญในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ณ ห้างแมคโคร สาขาพัทลุง และห้างโลตัส สาขาพัทลุง พบว่า ผู้ประกอบการ มีการจัดทำป้ายแสดงรายการสินค้าที่มีการจำแนกราคาสินค้าแต่ละรายการ ค่าภาชนะหีบห่อ และค่าบริการตกแต่งไว้อย่างชัดเจน
         ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,595