Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุงร่วมสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง” 
watermark

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงร่วมสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง”  ให้คงความเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ลดปริมาณขยะ และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,363