Header Image
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ C21/2566 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic (O2O CEBC) โครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษบกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ C21/2566 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic (O2O CEBC) โครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษบกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ วันที่แผยแพร่ 19/06/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 94,772