Header Image
​“ภูมิธรรม” ถกทูตอินเดีย ขอเร่งรัดออกใบอนุญาตนำเข้า ใบรับรองสินค้า ชวนลงทุน EEC
watermark

“ภูมิธรรม”หารือทูตอินเดีย ช่วยเร่งรัดออกใบอนุญาตนำเข้ายางล้อและโทรทัศน์สี ใบรับรองมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก ไม้พาทิเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ และเส้นใยเรยอน ส่งเสริมความร่วมมือด้านอวกาศ ขยายเส้นทางบิน พร้อมชวนลงทุนใน EEC ด้านอุตสาหกรรมยา รถยนต์ไฟฟ้า และอวกาศ เห็นพ้องเร่งอัปเกรด FTA เพื่อช่วยขับเคลื่อนการค้า การลงทุน
         
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือกับ นายนาเกช ซิงค์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2567 ที่ผ่านมา ว่า ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการค้าที่มีอยู่ให้หมดไป โดยไทยได้ขอให้อินเดียเร่งรัดออกใบอนุญาตนำเข้ายางล้อและโทรทัศน์สี ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก ไม้พาทิเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ และเส้นใยเรยอน และหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านอวกาศและการขยายเส้นทางการบินระหว่างไทยกับอินเดีย เพื่อรองรับการเดินทางของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว และยังได้เชิญชวนนักลงทุนอินเดียเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา รถยนต์ไฟฟ้า และอวกาศ
         
ทั้งนี้ สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อการผลักดันการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย ให้มีผลสำเร็จโดยเร็ว และการเจรจาต่อยอดความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-อินเดีย เพื่อจะใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน ให้ขยายตัวตามศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและอินเดีย โดยอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และมีการขยายตัวของ GDP เฉลี่ย 7-8%

ขณะเดียวกัน ทูตอินเดียได้เชิญตนเดินทางเยือนอินเดีย เพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย และภาคเอกชนรายใหญ่ของอินเดีย เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลไทยที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กับอินเดีย
         
ในปี 2566 การค้าระหว่างไทยและอินเดีย มีมูลค่า 16,044.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 10,118.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 5,926.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ อัญมณีและเครื่องประดับ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,799