Header Image
​กรมเจรจาฯ ถกทูตนิวซีแลนด์ สานสัมพันธ์การค้า ชวนลงทุนเทคโนโลยีเกษตร-อาหาร
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หารือเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน เผยนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดน้ำนมดิบ นมผง ภายใต้ความตกลง TNZCEP ในปี 68 พร้อมสนับสนุนและพัฒนาภาคเกษตรโคนมของไทย ด้านไทยชวนมาลงทุนด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา นายโจนาธาน เดล คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ดีต่อกันเสมอมา โดยได้บรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคี ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ซึ่งในปี 2568 จะครบรอบ 20 ปี ของการมีผลบังคับใช้ความตกลงฯ และความตกลงระดับภูมิภาค ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 

ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง TNZCEP ที่ยังเหลือการเปิดตลาดน้ำนมดิบและนมผง ในปี 2568 และตั้งเป้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันต่อไป และยังพร้อมสนับสนุนและพัฒนาภาคเกษตรโคนมของไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วย

ขณะเดียวกัน นิวซีแลนด์ได้ให้ความสนใจประเด็นการค้าภายใต้กรอบเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ APEC IPEF โดยพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อผลักดันประเด็นที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ภายใต้กรอบดังกล่าว รวมทั้งยังสนใจที่จะส่งเสริมการลงทุนในไทย โดยมองว่าไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับไทยด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเห็นว่าไทยเป็นทั้งคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคที่มีความสำคัญ ซึ่งฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้นิวซีแลนด์มาลงทุนในไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและให้ความสนใจร่วมกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยล่าสุดนิวซีแลนด์ได้สรุปผลการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรแล้ว ในส่วนของไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพยุโรป และ EFTA รวมทั้ง FTA อาเซียน-แคนาดาด้วย ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเร่งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย

สำหรับในช่วง 11 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-พ.ย.) การค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์มีมูลค่ารวม 2,059.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 19.68 โดยไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ มูลค่า 1,287.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ มูลค่า 771.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ และเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค
 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,817