• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ปุ๋ยยูเรียราคาพุ่งกระสอบละ 1,680 บาท

หนังสือพิมพ์ INN News 24 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
ปุ๋ยโรงงานแพง สหกรณ์ขายตามต้นทุน ยูเรียราคาพุ่งเท่าตัว กระสอบละ 1,680 บาท เร่งหาให้พอใช้

 

 

จากการสำรวจการจำหน่ายปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในการทำเกษตร ที่สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายมนตรี กรองทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนาของเกษตรกรในพื้นที่และความต้องการปุ๋ยมีมากขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรต้องใส่นาข้าว 2 รอบ ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นการใส่ปุ๋ยรอบแรกและอีก 45 วันจะเป็นการใส่ปุ๋ยในรอบที่ 2 ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ในขณะที่ราคาปุ๋ยยูเรียเวลานี้กระสอบละ 1,680 บาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ราคาอยู่ที่กระสอบละ 800 บาท ทำให้ต้นทุนของชาวนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์เข้ามาทดแทนแต่ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการและไม่ตรงกับความต้องการใช้มากนัก

 

อย่างไรก็ตาม ทางสหกรณ์พยายามที่จะจัดหาปุ๋ยให้มีความหลากหลายยี่ห้อมากขึ้น เพื่อนำมาทดแทนปุ๋ยยูเรียสูตรเดิม แต่จะได้ราคาที่ถูกกว่า รวมถึงการปรับพฤติกรรมของเกษตรกรมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรได้ยากเพราะต้องการผลผลิตที่มากขึ้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้

แต่สำหรับกระทรวงพาณิชย์นั้น ทางสหกรณ์มองว่า หากในช่วงนี้จะมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยราคาถูกก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่จะต้องทำให้ทันกับช่วงความต้องการใช้ของเกษตรกรในอีก 1-2 เดือนนี้เพราะเป็นช่วงฤดูทำนา

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์