• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

พาณิชย์จังหวัดพัทลุงลงพื้นที่แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 19 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
       วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจบ้านต้นกระจูด กระจูดบายใจ และวิสาหกิจชุมชนนาโปแก 
 เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมยกระดับภาพลักษณ์ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวไทยและอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์