• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 18 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2565  ผ่านระบบ zoom meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพัทลุง ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดพัทลุง ประธาน YEC จังหวัดพัทลุง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และนักวิชาการพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
        เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        - ดำเนินงานด้านการค้าและการตลาด หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ ต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
        - พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้าผลไม้ ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัย อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง กับ บริษัท ซัน โฟรเซ่นฟรุ้น จำกัด อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และบริษัท Tastiway Sdn.Bhd
        - กิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยดำเนินการจัดจำหน่ายผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง สับปะรดป่าบอนพัทลุง มะม่วงน้ำดอกไม้ เกรดพรีเมี่ยม เพื่อรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการตลาด และราคาผลไม้ช่วงผลผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกมาก เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ยอดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน 17.50 ตัน มูลค่า 1,108,500 บาท
        - เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สาคูต้นพัทลุง ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สาคูต้นพัทลุง เรียบร้อยแล้ว
        - เพื่อพิจารณาการจัดตั้งโรงงานรวบรวมผลผลิตและแปรรูปพืชกระท่อม องค์การคลังสินค้าขอหารือเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอาคารสถานที่รวบรวมผลผลิตและแปรรูปกระท่อม ภายใต้เครือข่ายภาคีร่วม 5 จังหวัด โดยขอความอนุเคราะห์จังหวัดพัทลุงได้พิจารณาและจัดสรรพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ที่อยู่ในพื้นที่กำหนดให้ใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง ในการจัดตั้งอาคารสถานที่รวบรวมผลผลิตและแปรรูปพืชกระท่อม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์