• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 18 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 18 พฤษภาคม  2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน และอำเภอเมืองพัทลุง เพื่อตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำสัปดาห์ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภอป่าบอน
2) บริษัท พัทลุงน้ำมันปาล์ม จำกัด อำเภอเมือง
3) บริษัท ห้วยทรายน้ำมันปาล์ม จำกัด  อำเภอป่าบอน (หยุดดำเนินการชั่วคราว) 
โดยมีปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ จำนวน 1,536.52 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 439.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22.23 ราคาน้ำมันปาล์มดิบกิโลกรัมละ 60 บาท ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย หน้าโรงงานสกัด 9.25 บาท/กก. (คุณภาพน้ำมันที่ 18 %) ลดลงจากเดือนก่อน กิโลกรัมละ 1.35 บาท ทั้งนี้ เป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ผลปาล์มทะลายออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ผลปาล์มทะลายยังมีเข้าสู่โรงงานสกัดอย่างต่อเนื่อง และผลผลิตที่เข้าสู่โรงงานสกัดในจังหวัดมีทั้งจากเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิจังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์