• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 17 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนา “พัทลุงเมืองสมุนไพรครบวงจร” พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายฉัตรชัย อุสาหะ) เป็นประธาน
     โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการตลาดสมุนไพรครบวงจร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์