• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 17 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดังนี้
หมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 160  - 170 บาท  ไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน ราคากิโลกรัมละ 70 บาท เนื้ออกไก่ ราคากิโลกรัมละ 90 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาจำหน่ายฟองละ  3.80 -  4.00  บาท น้ำมันถั่วเหลือง บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ราคาจำหน่ายขวดละ 70 บาท น้ำมันปาล์ม บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ราคาจำหน่ายขวดละ 70 บาท  ผักชี ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 130 - 150 บาท ต้นหอม ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 90 - 100 บาท ถั่วฝักยาว ราคากิโลกรัมละ 40 - 60 บาท ปลานิล ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท มะนาว ราคาจำหน่ายลูกละ 3 บาท (กิโลกรัมละ 50 บาท)
     จากการตรวจสอบพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัวจากวันก่อน ยกเว้น ผักชี ปรับราคาขึ้นจากกิโลกรัมละ 120 บาท เป็นกิโลกรัมละ 130 - 150 บาท ต้นหอม ปรับราคาขึ้นจากกิโลกรัมละ 80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 90 - 100 บาท สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ไม่มีการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ได้แนะนำกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรจะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โทร 074-615150 หรือสายด่วน 1569

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์