• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 11 เม.ย. 2565 อ่าน [9]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

จัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64. มี.ค. 65pdf.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์