• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 29 เม.ย. 2564 อ่าน [17]

...
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กุมภาพันธ์-2564.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์