• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 13 เม.ย. 2564 อ่าน [8]

...
วันที่ 13 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ณ ร้านขายยา และร้านค้าปลีกในพื้นที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ดังนี้                                                                                                                          
1. ราคาหน้ากากอนามัย                                                   
(1) ร้านรุ่งโรจน์ฟาร์มาซีตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จำหน่ายหน้ากากอนามัย ราคากล่องละ 100 บาท  จำหน่ายปลีก ชิ้นละ 2.00 บาท
(2) ร้านดาวบิวตี้ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุนจำหน่ายหน้ากากอนามัย ราคากล่องละ 50-70 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 1.00 - 1.40 บาท) และหน้ากากผ้าชิ้นละ 20 บาท
 2. ราคาเจลล้างมือ  และ  แอลกอฮอลล์
 - เจลล้างมือแอลกอฮอล์75%
 ขนาด 60 มล. ราคา 50-70  บาท
- เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 750 มล.ราคา 100-150 บาท
     ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายเจลล้างมือ และหน้ากากผ้า มีความแตกต่างด้านราคา ขึ้นอยู่กับตราสินค้า ความมีชื่อเสียง และแพ็กเก็จสินค้า
 
ผลการตรวจสอบ : ผู้ประกอบการร้านขายยา และร้านค้าปลีก ในพื้นที่ อำเภอควนขนุนมีสินค้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากากผ้า น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำหน่ายอย่างเพียงพอ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคา และจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาไม่เกินที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ( ไม่เกิน 2.50 บาท/ชิ้น) 
       จากที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ความต้องการหน้ากากอนามัยของประชาชนในพื้นที่ยังอยู่ในภาวะปกติ  ไม่มีการกักตุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่อย่างใด และมีประชาชนบางส่วนใช้หน้ากากผ้า เป็นหน้ากากทางเลือก เนื่องจากสามารถนำมาซักและใช้ซ้ำได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์