• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารและวัตถุดิบอาหารทั่วไป และอาหารทะเล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 26 ม.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันที่ 26 มกราคม  2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหาร และวัตถุดิบอาหารทั่วไป และอาหารทะเล ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน อำเภอควนขนุน และอำเภอเมืองพัทลุง ผลการตรวจสอบในเบื้องต้น มีดังนี้ 
          1. ภาวะปริมาณเข้าสู่ตลาดมีต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน สัตว์น้ำส่วนใหญ่มาจากจังหวัดใกล้เคียง อาทิ สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช มีบางส่วนมาจากอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ราคาสินค้าส่วนใหญ่คงที่ มีบางรายการปรับราคาตามปริมาณและความต้องการของตลาด เช่น ปลาทู (3-4 ตัว/กก.) ราคา กก.ละ 120 บาท ปลาทูแขก ราคา กก.ละ 70 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 10 บาท ปลากะพง รา๙คา กก.ละ 150 บาท ปลาหมึก ราคา กก.ละ 160-180 บาท หอยลาย ราคา กก.ละ 60 บาท เป็นต้น สัตว์น้ำอื่นๆ อาทิ กุ้งขาวแวนาไมด์ กก.ละ 200-250 บาท ปลานิล กก.ละ 90 บาท ปลาดุก กก.ล 80 บาท
          2. อาหารปรุงสำเร็จราคาคงที่ ประชาชนซื้อบริโภคเป็นปกติ  
          3. จากการสอบถามประชาชนทั่วไป พบว่าไม่มีความวิตกกังวลในการบริโภคอาหารทะเลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19เพียงแต่ละปริมาณการซื้อลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวประชาชนต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย  
          4. สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ 100 บาท ,เนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อไหล่  สะโพก) ราคา กก.ละ 140-150 บาท, ไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาท บาท/กก. ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ราคาทรงตัว ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563  เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่ปรากฏการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์