• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 9 มิ.ย. 2563 อ่าน [3]

...
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายบรมัตถ์พงษ์  พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร ในหัวข้อ “การขอรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI” เพื่อเตรียมการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสละ ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมรับฟัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์