• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ผลการดำเนินงาน

5379 ยอดเข้าชม

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข10

4 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง  (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) จัดกิจกรรมจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด10

1 ก.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันและปราบศัตรูพืช และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันและปราบศัตรูพืช และ10

1 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และคณะกรรมการตรวจสอบและขับเคลื่อนการใช้สิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ “แป้งสาคูต้นพัทลุง”ครั้งที่10

29 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันและปราบศัตรูพืช และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันและปราบศัตรูพืช และ10

29 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด

วันที่ 29 มิถุนายน  2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยจังหวัดพัทลุง และผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน10

29 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม