• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ข่าวประชาสัมพันธ์

6115 ยอดเข้าชม

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

นที่ 12 สิงหาคม  2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม10

12 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และก๊าซแอลพีจี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และก๊าซแอลพีจี  ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ห้างโลตัส10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
“มหกรรมซีฟู้ด 2 เล อ่าวไทย & อันดามัน”

    พาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) ตรวจเยี่ยมงาน “มหกรรมซีฟู้ด 2 เล อ่าวไทย10

11 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าประเภททองรูปพรรณ

วันที่  9และ10 สิงหาคม 2565  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพัทลุง คณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10

10 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด

วันที่ 10 สิงหาคม  2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยจังหวัดพัทลุง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และผู้แทนสภาเกษตรกร10

10 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม